AP Top 25

RANK SCHOOL POINTS RECORD PREVIOUS
1 Alabama (56) 1520 9-0 1
2 Georgia (5) 1468 9-0 2
3 Notre Dame 1357 8-1 5
4 Clemson 1289 8-1 6
5 Oklahoma 1258 8-1 8
6 Wisconsin 1256 9-0 4
7 Miami (FL) 1220 8-0 9
8 TCU 1087 8-1 10
9 Washington 1061 8-1 12
10 Auburn 875 7-2 16
11 Ohio State 781 7-2 3
12 Oklahoma State 766 7-2 11
13 Michigan State 760 7-2 24
14 UCF 736 8-0 15
15 Southern California 718 8-2 17
16 Penn State 717 7-2 7
17 Virginia Tech 537 7-2 13
18 Mississippi State 464 7-2 21
19 Washington State 420 8-2 25
20 Memphis 376 8-1 22
21 Michigan 184 7-2 NR
22 South Florida 177 8-1 NR
23 West Virginia 163 6-3 NR
24 Iowa State 155 6-3 14
25 Iowa 147 6-3 NR