AP Pre-season College Football Top 25

RANK NAME RECORD POINTS PREVIOUS
1 Clemson 1540
2 Alabama 1496
3 Georgia 1403
4 Oklahoma 1331
5 Ohio State 1261
6 LSU 1199
7 Michigan 1164
8 Florida 1054
9 Notre Dame 1044
10 Texas 1005
11 Oregon 860
12 Texas A&M 852
13 Washington 786
14 Utah 772
15 Penn State 651
16 Auburn 578
17 UCF 410
18 Michigan State 377
19 Wisconsin 370
20 Iowa 330
21 Iowa State 302
22 Syracuse 209
23 Washington State 200
24 Nebraska 154
25 Stanford 141