Appalachian League Standings (thru 6-18-21)

Appalachian League Standings (thru 6-18-21)

(Source: MLB.com)